Jak objednat

Postup při objednání montovaného domku platební podmínky

V případě, že vážně uvažujete o zakoupení námi vyráběného produktu „montovaného – domku“, rádi bychom Vás upozornili na veškeré důležité aspekty našeho budoucího obchodního vztahu:

Proces závazné objednávky

montovaného domku začíná běžet dnem podpisu KS oběma smluvními stranami. Vše lze vyřešit poštovní službou.

Proces výroby a dodání montovaného domku začíná běžet dnem:

  • Úhrady kupní ceny ve výši 60% objednatelem na účet dodavatele, zbylých 40% uhradní objednatel dodavateli na základě podpisu předávacího protokolu mezi oběma stranami.
  • Dnem připsání sumy ceny montovaného domku na účet advokátní kanceláře, která spravuje úschovní účet.

Podpis KS musí být ze strany objednatele ověřen. V případě, že se objednatel rozhodne při úhradě kupní ceny jít cestou „advokátní úschovy“ musí být současně s KS podepsaná i smlouva o „advokátní úschově“.

Součástí objednání „montovaného-domku“ je i seznámení se a ze strany objednavatele podpis všeobecných dodacích podmínek, jež konkretizují okolnosti dodání produktu ze strany dodavatele.

Cena montovaného domku od Mairyssu

Cena montovaného domku – včetně kompletně vybaveného interiéru (tj. mobiliáře, kamen vč. komína, elektrospotřebičů v kuchyňské lince, sedací soupravy, postele či paland pro děti, sociálního zařízení atd.):

665.000,- Kč (vč. DPH)

Za příplatek je:

  • malá terasa – 9.800,- Kč (vč. DPH)
  • velká terasa – 19.800,- Kč (vč. DPH)

Záruka poskytovaná výrobcem na montovaný domek je 5 let na kompletní skladbu obvodových stěn. Rovněž tak 5 let na provětrávanou fasádu. Pouze u provětrávaných fasád z dřevěných latí je nutno počítat s tím, že kvůli povětrnostním vlivům bude vykazovat barevnou nestálost. Záruka na ostatní interiérové vybavení je poskytována ve shodné délce, v jaké ji poskytují jednotliví dodavatelé těchto výrobků a zařízení.