Jak objednat

Postup při objednání montovaného domku - platební podmínky

V případě, že vážně uvažujete o zakoupení námi vyráběného produktu „montovaného – domku“, rádi bychom Vás upozornili na veškeré důležité aspekty našeho budoucího obchodního vztahu:

Proces závazné objednávky

montovaného domku začíná běžet dnem podpisu KS oběma smluvními stranami. Vše lze vyřešit poštovní službou.

  • Proces výroby a dodání montovaného domku začíná běžet dnem:

    a) Úhrady kupní ceny ve výši 60% objednatelem na účet dodavatele, zbylých 40% uhradní objednatel dodavateli na základě podpisu předávacího protokolu mezi oběma stranami.

    b) Dnem připsání sumy ceny montovaného domku na účet advokátní kanceláře, která spravuje úschovní účet.

    Podpis KS musí být ze strany objednatele ověřen. V případě, že se objednatel rozhodne při úhradě kupní ceny jít cestou „advokátní úschovy“ musí být současně s KS podepsaná i smlouva o „advokátní úschově“.

  • Součástí objednání „montovaného-domku“ je i seznámení se a ze strany objednavatele podpis všeobecných dodacích podmínek, jež konkretizují okolnosti dodání produktu ze strany dodavatele.

Cena montovaného domku od Mairyssu

Cena montovaného domku – včetně kompletně vybaveného interiéru (tj. mobiliáře, kamen vč. komína, elektrospotřebičů v kuchyňské lince, sedací soupravy, postele či paland pro děti, sociálního zařízení atd.):

Pro informaci o ceně nás kontaktujte.

Za příplatek je:

  • malá terasa
  • velká terasa 

Záruka poskytovaná výrobcem na montovaný domek je 5 let na kompletní skladbu obvodových stěn. Rovněž tak 5 let na provětrávanou fasádu. Pouze u provětrávaných fasád z dřevěných latí je nutno počítat s tím, že kvůli povětrnostním vlivům bude vykazovat barevnou nestálost. Záruka na ostatní interiérové vybavení je poskytována ve shodné délce, v jaké ji poskytují jednotliví dodavatelé těchto výrobků a zařízení.