Technický popis montovaného domku

Technický popis

Životnost námi vyráběného modulového domu taktéž i samostatného modulu pří dodržení
standartního plánu údržby předpokládáme 30let. Náš předpoklad bohužel nevychází z praxe (jelikož
naše výroba je v počátcích), ale vycházíme z životností udávaných výrobcem použitých materiálů.

Rám

 • Jedná se ocelovou konstrukci z dutých a válcovaných profilů
 • Konstrukce je samonosná
 • Je opatřena antikorozní ochranou ve třech vrstvách

Podlaha

(λ=0,033W/mK, U=0,20W/m2K)

 • Venkovní strana je komplet zakrytovaná pozinkovaným tvarovaným plechem přichyceným
  podlahové ocelové výztuhy
 • Izolace minerální vatou tl. 200mm kladenou křížem ve dvou vrstvách chráněnou parotěsnou
  folií
 • Vnitřní část je tvořena deskou OSB 25mm ukotvenou do dřevěného roštu
 • Podlahová krytina je tvořena vinylovou vrstvou (PVC)

Obvodové stěny

(λ=0,033W/mK, U=0,19W/m2K)

 • Venkovní část je tvořena dřevěnými lamely (Rombus) kotvenými do dřevěného roštu, obojí je
  opatřeno venkovní tenkovrstvou lazurou
 • Venkovní stěny jsou komplet zakrytované pozinkovaným tvarovaným plechem přichyceným
  na ocelový samonosný rám
 • Izolace minerální vata tl. 250mm kladená ve dvou vrstvách křížem chráněnou parotěsnou folií
 • Vnitřní obklad je z desek překližky tl. 15mm dýha bříza, povrchově upraveno transparentním
  lakem, kotvených na dřevěný rošt

*další nabízené varianty venkovní části jsou cementotřískové desky opatřené povrchovou
úpravou v barevném provedení vzorníku RAL a fasádní systém z různých druhů plechových
kazet v barevném provedení vzorníku RAL

Střecha

(λ=0,033W/mK, U=0,18W/m2K)

 • Je plochá pultová s jednostranným spádem do dešťového žlabu, tvořená ocelovým rámem
  z dutých profilů
 • Venkovní vrstva je vytvořena pomocí svařované PVC folie
 • Jako podklad folie jsou použity desky OSB 25mm na kterých je položena vrstva
  vysokogramážní geotextilie
 • Izolace minerální vatou tl. 250-300mm kladenou ve dvou vrstvách křížem chráněnou
  parotěsnou folií
 • Vnitřní obklad je z desek překližky tl. 15mm dýha bříza, povrchově upraveno transparentním
  lakem, kotvených na dřevěný rošt

Elektro

 • Celkové provedení elektroinstalace je dle platných předpisů, norem ČSN 33
  2000, certifikacím a dalším navazujícím platným zákonům a vyhláškám. Hlavní elektrická
  rozvodná skříň modulového domu je zabudována v příčce. Na obvodovém plášti je
  připravené připojovací místo pro přívodní napájecí kabel.
 • Součástí elektro je dále uzemnění a hromosvod, které jsou taktéž zakončené připojovací
  svorkou na obvodovém plášti

Vnitřní rozvody

 • Vodovodní potrubí je vedeno obvodovou stěnou pomocí PE potrubí opatřeného izolací,
  součástí rozvodu je příprava na připojení k vodovodnímu řadu na venkovní hraně modulu
  v podobě přípojného místa zakončeného kulovým ventilem
 • Odpadní potrubí je taktéž vedeno obvodovou stěnou, zakončeno je přípojkou na hraně
  modulu (slouží k napojení k jakékoli variantě likvidace odpadních vod)

Výplně stavebních otvorů (okna, dveře)

 • Výplně stavebních otvorů jsou provedena z plastových 5ti komorových profilů se systémem
  trojitého těsnění, zasklených izolačním dvojsklem pomocí technologie vlepování skla

Kuchyňská linka

 • je osazena elektro spotřebiči značky Philco

Všechny použité materiály jsou certifikované výrobky a splňují veškeré požadavky vyžadované
normou.